...
ZALETY DRUKU 6-CIO KOLOROWEGO

Zalety druku 6-ioma kolorami najlepiej widać na poniższym przykładzie. Jego podstawową zaletą jest mała ziarnistość we wszystkich jaśniejszych odcieniach barw co daje np. gładkość przejść tonalnych na odcieniach skóry ludzkiej. Dzięki temu otrzymujemy wydruki przyjemniejsze dla oka, które są bardziej zbliżone jakością do fotografii, niż do wydruku. 
Ze względu na wysokie koszty druku 6-cioma kolorami większość drukarń wielkoformatowych drukuje tylko 4-ema kolorami.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.