...

Pliki preferowane:

TIFF, PSD, JPG – gwarantują niemal 100% pewności, że to co widzimy to się wydrukuje.
– Pliki rastrowe muszą być spłaszczone (nie mogą zawierać warstw, ścieżek ani alfa kanałów). Pliki zapisywać jako CMYK
(8 bitowe) bez osadzania profilu kolorystycznego.

Pliki akceptowalne:

CDR, EPS, PDF – nie gwarantują 100% pewności, że to co widzimy to się wydrukuje z racji różnorodności wersji programów tworzących te pliki. Przykładem jest ostatnio popularny darmowy program Canva.
– Pliki w formacie Corel Draw CDR można zapisywać do najnowszej wersji. Należy pamiętać o spłaszczeniu oraz zamianie fontów i symboli na krzywe.
– PDF-y wielostronicowe przygotować jako oddzielne pliki dla każdej strony.
– PDF-y zapisywać jako spłaszczone nieedytowalne z załączonymi fontami.
– Pamiętać aby przy tworzeniu w/w plików używać palety CMYK.

Inne pliki (warunkowo):
– Pliki utworzone w programach niegraficznych Word, PowerPoint, Open Office itp., możemy przyjąć warunkowo bez odpowiedzialności za jakość wydruku (kolory, fonty). Proponujemy, jeżeli to możliwe, wcześniej wyeksportować je do PDF, JPG lub TIFF.

Rozdzielczość plików:
Głównym kryterium doboru właściwej rozdzielczości jest odległość z jakiej będzie oglądany wydruk:

– grafikę, która ma być umieszczona na zewnątrz i oglądana z dużej odległości (pow. 5m) wystarczy przygotować w rozdzielczości od 30 do 72 dpi,

– wydruki przeznaczone do prezentowania wewnątrz, plakaty, ścianki ekspozycyjne, grafika podłogowa wymagają rozdzielczości od 72 do 150 dpi,

– prace szczególnie wysokiej jakości czytane lub oglądane z odległości 30-50 cm, zawierające wiele detali (np. małe teksty), powinny być przygotowane w rozdzielczości 150 dpi do 200 dpi.

Zawyżanie rozdzielczości podnosi koszty drukowania przez utrudnioną obróbkę plików, nie poprawiającą zauważalnie jakości uzyskanego wydruku. Warto więc dobierać rozdzielczość tylko tak wysoką, jaka jest naprawdę niezbędna.

Poniżej znajduje się tabelka rozdzielczości w jakich należy przygotowywać grafikę do druku wielkoformatowego w oparciu o wielkość pracy drukowanej.

Skala:
– Pliki należy przygotować w skali 1:1,

Spady:
– dla wydruków docinanych do formatu można dodać spady po 0,5-1 mm z każdej strony,
– dla wydruków do naklejenia na inne podłoże (płyta PCV, Pianka, tektura) należy dodać spady po 5-8 mm z każdej strony,
nie dodawać drukarskich znaków cięcia !.
Czerń:
W celu uzyskania „głębokiej” czerni zaleca się zastosowanie wartości kolorów: C-50%, M-40%, Y-20%, K-100%

Nie ponosimy odpowiedzialności za źle przygotowane pliki oraz za błędy wynikające z niedoskonałości oprogramowania w których tworzone są te pliki!

 

Pliki preferowane:

TIFF, PSD, JPG – gwarantują  niemal 100% pewności, że to co widzimy to się wydrukuje. Nie dotyczy to odchyłki kolorystycznej, która może być na poziome około 80 % gdyż ostatecznie drukujemy na urządzeniach opartych o kolory CMYK.
– Pliki rastrowe muszą być spłaszczone (nie mogą zawierać warstw, ścieżek ani alfa kanałów). Pliki zapisywać jako RGB (8 bitowe) bez osadzania profilu kolorystycznego.

Pliki akceptowalne:

CDR, EPS, PDF – nie gwarantują 100% pewności, że to co widzimy to się wydrukuje z racji różnorodności wersji programów tworzących te pliki. Przykładem jest popularny ostatnio darmowy program Canva.
– Pliki w formacie Corel Draw CDR zalecamy spłaszczone zapisywać do najnowszej wersji. Należy pamiętać o zamianie fontów i symboli na krzywe.
– PDF-y zapisywać spłaszczone i nieedytowalne z załączonymi fontami.
– Pamiętać aby przy tworzeniu plików używać palety RGB dla obiektów rastrowych (zdjęć), a dla obiektów wektorowych CMYK.

Inne pliki (warunkowo):
– Pliki utworzone w programach niegraficznych Word, PowerPoint, Open Office itp., możemy przyjąć warunkowo bez odpowiedzialności za jakość wydruku (kolory, fonty). Proponujemy jeżeli to możliwe wcześniej wyeksportować je do PDF, JPG lub TIFF.

Rozdzielczość plików:

Pliki należy przygotować w rozdzielczości 300 – 450 dpi. 

Skala:
– Pliki należy przygotować w skali 1:1,

Spady:
– dla wydruków docinanych do formatu należy dodać spady po 2-3 mm z każdej strony,
– nie dodawać drukarskich znaków cięcia.

Czerń:
W celu uzyskania „głębokiej” czerni zaleca się zastosowanie wartości kolorów: C-50%, M-40%, Y-20%, K-100%

Nie ponosimy odpowiedzialności za źle przygotowane pliki oraz za błędy wynikające z niedoskonałości oprogramowania w których tworzone są te pliki!

 

Każdy rysunek CAD powinien być ograniczony dwiema ramkami. Zewnętrzna wyznacza krawędź cięcia, wewnętrzna powinna być oddalona od zewnętrznej o 5mm. Ramka na boku przeznaczonym do wpięcia o 20-28mm.

Rysunki o wysokości 297mm, 594mm lub 841mm po złożeniu wyglądają o wiele efektowniej niż te niestandardowe. Staraj się tak przygotowywać projekty aby ramka zewnętrzna miała standardową wysokość.

SPOSOBY SKŁADANIA​

Istnieje oczywiście możliwość wydruku rysunku bez składania go do formatu A4 tylko zwinięcia go w rulon. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę tub tekturowych, w które można włożyć zwinięty wydruk.

W przypadku wysyłania pliku mailem należy podać formaty wydruków i rodzaj złożenia. Jeśli format wydruku jest nietypowy proszę podać skalę wydruku.

Nie ponosimy odpowiedzialności za źle przygotowane pliki!

 

Jeżeli w projekcie zostaną użyte jakiekolwiek obiekty rastrowe (zdjęcia, tekstury, cienie, przejścia tonalne itp.) muszą one być zamienione na bitmapy CMYK 500 dpi przed zapisaniem do pliku. Wszelkie napisy oraz obiekty wektorowe muszą być zamienione na „krzywe„. Przed zapisaniem projektu koniecznie należy usunąć wszelkie linie pomocnicze (np. linie cięcia, falcowania, itp.)

OBSZAR PROJEKTU 96 x 56 mm

Projekt musi być przygotowany ze spadami. Tło oraz elementy mające dotykać krawędzi karty muszą być przeciągnięte do końca obszaru projektu. Żaden element nie może wychodzić poza obszar projektu.

LINIA CIĘCIA 90 x 50 mm

Linia cięcia wyznacza rozmiar karty po obcięciu przez wykrojnik. Przesunięcie linii cięcia względem projektu ze względów technicznych może przemieszczać się do 0,5mm.

OBSZAR „BEZPIECZNY” 84 x 44 mm

Wszelkie elementy grafiki (np. logo, napisy, itp.) nie mogą być ustawiane bliżej niż 2,5mm od linii cięcia.

PRZYGOTOWANIE KOLORÓW:

Aby praca została wydrukowana prawidłowo, konieczne jest przygotowanie pliku JPG, 500 dpi, CMYK o wymiarze 92 x 52 mm. Ze względu na wysokiej jakości druk offsetowy z zastosowaniem rastra stochastycznego, używanie takich plików pozwala na dokładne odwzorowanie krawędzi poszczególnych elementów, nawet takich jak małe napisy (4 pkt) umieszczone w kontrze na ciemnym tle. W celu uzyskania „głębokiej” czerni nie wolno przekraczać wartości kolorów: C-40%, M-40%, Y-30%, K-100%. Umieszczanie wartości: C-100%, M-100%, Y-100%, K-100% spowoduje uszkodzenia na wydrukach (białe zerwania farby, odbicia na drugiej stronie).

 

Jeżeli w projekcie zostaną użyte jakiekolwiek obiekty rastrowe (zdjęcia, tekstury, cienie, przejścia tonalne itp.) muszą one być zamienione na bitmapy CMYK 500 dpi przed zapisaniem do pliku. Wszelkie napisy oraz obiekty wektorowe muszą być zamienione na „krzywe„. Przed zapisaniem projektu koniecznie należy usunąć wszelkie linie pomocnicze (np. linie cięcia, falcowania, itp.)

OBSZAR PROJEKTU 89 x 58 mm

Projekt musi być przygotowany ze spadami. Tło oraz elementy mające dotykać krawędzi karty muszą być przeciągnięte do końca obszaru projektu. Żaden element nie może wychodzić poza obszar projektu.

LINIA CIĘCIA 80 x 54 mm

Linia cięcia wyznacza rozmiar karty po obcięciu przez wykrojnik. Przesunięcie linii cięcia względem projektu ze względów technicznych może przemieszczać się do 0,5mm.

OBSZAR „BEZPIECZNY” 77 x 46 mm

Wszelkie elementy grafiki (np. logo, napisy, itp.) nie mogą być ustawiane bliżej niż 2,5mm od linii cięcia.

PRZYGOTOWANIE KOLORÓW:

Aby praca została wydrukowana prawidłowo, konieczne jest przygotowanie pliku JPG, 500 dpi, CMYK o wymiarze 85 x 60 mm. Ze względu na wysokiej jakości druk offsetowy z zastosowaniem rastra stochastycznego, używanie takich plików pozwala na dokładne odwzorowanie krawędzi poszczególnych elementów, nawet takich jak małe napisy (4 pkt) umieszczone w kontrze na ciemnym tle. W celu uzyskania „głębokiej” czerni nie wolno przekraczać wartości kolorów: C-40%, M-40%, Y-30%, K-100%. Umieszczanie wartości: C-100%, M-100%, Y-100%, K-100% spowoduje uszkodzenia na wydrukach (białe zerwania farby, odbicia na drugiej stronie).

NAZWY PLIKÓW:

Obie strony firmówki przygotowane wg powyższych instrukcji należy zapisać lub wyeksportować nazywając przednią stronę karty: nazwa-a tylną stronę karty: nazwa-b

W tym przykładzie przód nazywa się: tourit – a tył zawierający kalendarium: tourit – b.

Stosując tę zasadę będziesz miał dużą łatwość w dokładnym załączaniu plików do zamówienia on-line, a w przypadku zapisu na nośnik pamięci lub CD będziesz miał pewność że Twoje zamówienie zostanie wydrukowane prawidłowo

 

Przygotowując ulotkę do druku należy uwzględnić podane poniżej wymiary. Format po obcięciu to docelowy format jaki otrzymuje klient. Format ze spadami to format jaki należy przygotować, aby możliwe było docięcie ulotki bez widocznych białych krawędzi. Obszar bezpieczny jest wewnętrznym umownym polem, poza który nie mogą wychodzić istotne części grafiki oraz tekst.

Formaty ulotek
Formatpo obcięciuze spadamiobszar bezpieczny
A774 x 105mm76 x 107mm68 x 99mm
A6105 x 148mm107 x 150mm99 x 142mm
A5148 x 210mm150 x 212mm142 x 204
A4210 x 297mm212 x 299mm204 x 291mm
A3297 x 420mm299x 422mm291 x 414mm
DL98 x 210mm100 x 212mm92 x 204mm
2DL198 x 210mm200 x 212mm192 x 204mm
druk 4+4 CMYK. Papier kredowany o gramaturze 170g/m2

Istnieje możliwość złożenia ulotek według poniżej podanych wzorów. Pod każdym rysunkiem podane są formaty, które mogą być złożone do tego formatu.

Rodzaje falcowania (składania)

W zleceniu należy podać format oraz ewentualny sposób falcowania. Pliki należy dostarczać w formatach TIF, JPG, PSD lub CDR do wersji X5 (z fontami zamienionymi na krzywe). Pliki TIF I PSD powinny być spłaszczone i pozbawione warstw tekstowych. Wszystkie pliki rastrowe powinny być przygotowane w trybie CMYK w rozdzielczości 500 dpi. Drukowanie z pliku RGB wiąże się z różnicami w odwzorowaniu kolorów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za źle przygotowane pliki!

 

Prawidłowo przygotowany plik do wydruku naklejek powinien oprócz grafiki posiadać obrys, który jest jednocześnie linią cięcia. Z uwagi na to pliki do druku prosimy przygotować jako CDR do wersji X7 (tylko po zamianie czcionek na krzywe).

Istnieje możliwość wycinania skomplikowanych kształtów, ale krzywa wyznaczająca linię cięcia powinna mieć zminimalizowaną liczbę punktów kontrolnych do niezbędnych dla zachowania kształtu. Pamiętać należy aby utworzyć tylko jedną linię cięcia!

Grafika powinna wystawać 1 mm poza linię cięcia jak na powyższym rysunku. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której na krawędziach wyciętego kształtu widoczna będzie biała obwódka. Ścieżka wyznaczająca linię cięcia musi być zamknięta, a jej kolor powinien mieć wartość C-0, M-91, Y-0, K-0. Pozwala to odróżnić ją od innych obiektów w przypadku skomplikowanej grafiki. Przed wszystkim kolor linii cięcia (kontur) musi mieć nazwę „CutContour

 

Projekt nadruku na płytę DVD (lub zdjęcie) powinien mieć wymiary 11,8 x 11,8 cm i rozdzielczość 300 dpi (minimum 200 dpi). Podczas projektowania należy uwzględnić, że w środku powstanie okrągły otwór o średnicy 2,3 cm. W tym miejscu nie powinny się znajdować żadne ważne elementy grafiki. Plik należy przygotować jako JPG (z małą kompresją) w trybie RGB.

Tak powinien być przygotowany plik

Tak będzie wyglądała płyta z nadrukiem

 

Przygotuj rysunek, zdjęcie wg. własnego pomysłu. Maksymalny format obrazka 9,6 x 19,5 cm. Zapisz rysunek w formacie programu CorelDraw (do wersji X7 lub niższej, czcionki zamień na krzywe), lub w formacie TIF ewentualnie JPG.

Kolory należy przygotować w przestrzeni RGB.

 

Pliki preferowane:

TIFF, PSD, JPG – gwarantują 100% pewność, że to co widzimy to się wydrukuje.
– Pliki rastrowe muszą być spłaszczone (nie mogą zawierać warstw, ścieżek ani alfa kanałów). Pliki zapisywać jako CMYK(8 bitowe) bez osadzania profilu kolorystycznego.

Pliki akceptowalne:

CDR, EPS, PDF – nie gwarantują 100% pewności, że to co widzimy to się wydrukuje z racji różnorodności wersji programów tworzących te pliki.
– Pliki w formacie Corel Draw CDR można zapisywać do najnowszej wersji. Należy pamiętać o zamianie fontów i symboli na krzywe.
– PDF-y wielostronicowe przygotować jako oddzielne pliki dla każdej strony.
– PDF-y zapisywać jako nieedytowalne.
– Pamiętać aby przy tworzeniu w/w plików używać palety CMYK.

Inne pliki (warunkowo):
– Pliki utworzone w programach niegraficznych Word, PowerPoint, Open Office itp., możemy przyjąć warunkowo bez odpowiedzialności za jakość wydruku (kolory, fonty). Proponujemy, jeżeli to możliwe, wcześniej wyeksportować je do PDF, JPG lub TIFF.

Rozdzielczość plików:
Głównym kryterium doboru właściwej rozdzielczości jest odległość z jakiej będzie oglądany wydruk:

– grafikę, która ma być umieszczona na zewnątrz i oglądana z dużej odległości (pow. 5m) wystarczy przygotować w rozdzielczości od 30 do 72 dpi,

– wydruki przeznaczone do prezentowania wewnątrz, plakaty, ścianki ekspozycyjne, grafika podłogowa wymagają rozdzielczości od 72 do 150 dpi,

– prace szczególnie wysokiej jakości, zawierające wiele detali (np. małe teksty), powinny być przygotowane w rozdzielczości 150 dpi do 200 dpi.

Zawyżanie rozdzielczości podnosi koszty drukowania przez utrudnioną obróbkę plików, nie poprawiającą zauważalnie jakości uzyskanego wydruku. Warto więc dobierać rozdzielczość tylko tak wysoką, jaka jest naprawdę niezbędna.

Poniżej znajduje się tabelka rozdzielczości w jakich należy przygotowywać grafikę do druku wielkoformatowego w oparciu o wielkość pracy drukowanej.

Skala:
– Pliki należy przygotować w skali 1:1,

Spady:
– dla wydruków docinanych do formatu można dodać spady po 0,5-1 mm z każdej strony,
– dla wydruków do naklejenia na inne podłoże (płyta PCV, Kappa, tektura) należy dodać spady po 5-8 mm z każdej strony,
– nie dodawać drukarskich znaków cięcia.
Czerń:
W celu uzyskania „głębokiej” czerni zaleca się zastosowanie wartości kolorów: C-50%, M-40%, Y-20%, K-100%

Nie ponosimy odpowiedzialności za źle przygotowane pliki oraz za błędy wynikające z niedoskonałości oprogramowania w których tworzone są te pliki!

 

Pliki preferowane:

TIFF, PSD, JPG – gwarantują 100% pewność, że to co widzimy to się wydrukuje.
– Pliki rastrowe muszą być spłaszczone (nie mogą zawierać warstw, ścieżek ani alfa kanałów). Pliki zapisywać jako RGB (8 bitowe) bez osadzania profilu kolorystycznego.

Pliki akceptowalne:

CDR, EPS, PDF – nie gwarantują 100% pewności, że to co widzimy to się wydrukuje z racji różnorodności wersji programów tworzących te pliki.
– Pliki w formacie Corel Draw CDR zalecamy zapisywać do najnowszej wersji. Należy pamiętać o zamianie fontów i symboli na krzywe.
– PDF-y zapisywać jako nieedytowalne.
– Pamiętać aby przy tworzeniu w/w plików używać palety RGB.

Inne pliki (warunkowo):
– Pliki utworzone w programach niegraficznych Word, PowerPoint, Open Office itp., możemy przyjąć warunkowo bez odpowiedzialności za jakość wydruku (kolory, fonty). Proponujemy, jeżeli to możliwe, wcześniej wyeksportować je do PDF, JPG lub TIFF.

Rozdzielczość plików:

Pliki należy przygotować w rozdzielczości 300 – 450 dpi. 

Skala:
– Pliki należy przygotować w skali 1:1,

Spady:
– dla wydruków docinanych do formatu należy dodać spady po 2-3 mm z każdej strony,
nie dodawać drukarskich znaków cięcia.

Czerń:
W celu uzyskania „głębokiej” czerni zaleca się zastosowanie wartości kolorów: C-50%, M-40%, Y-20%, K-100%

Nie ponosimy odpowiedzialności za źle przygotowane pliki oraz za błędy wynikające z niedoskonałości oprogramowania w których tworzone są te pliki!

 

Każdy rysunek CAD powinien być ograniczony dwiema ramkami. Zewnętrzna wyznacza krawędź cięcia, wewnętrzna powinna być oddalona od zewnętrznej o 5mm. Ramka na boku przeznaczonym do wpięcia o 20-28mm.

Rysunki o wysokości 297mm, 594mm lub 841mm po złożeniu wyglądają o wiele efektowniej niż te niestandardowe. Staraj się tak przygotowywać projekty aby ramka zewnętrzna miała standardową wysokość.

SPOSOBY SKŁADANIA​

Istnieje oczywiście możliwość wydruku rysunku bez składania go do formatu A4 tylko zwinięcia go w rulon. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę tub tekturowych, w które można włożyć zwinięty wydruk.

W przypadku wysyłania pliku mailem należy podać formaty wydruków i rodzaj złożenia. Jeśli format wydruku jest nietypowy proszę podać skalę wydruku.

Nie ponosimy odpowiedzialności za źle przygotowane pliki!

 

Jeżeli w projekcie zostaną użyte jakiekolwiek obiekty rastrowe (zdjęcia, tekstury, cienie, przejścia tonalne itp.) muszą one być zamienione na bitmapy CMYK 500 dpi przed zapisaniem do pliku. Wszelkie napisy oraz obiekty wektorowe muszą być zamienione na „krzywe„. Przed zapisaniem projektu koniecznie należy usunąć wszelkie linie pomocnicze (np. linie cięcia, falcowania, itp.)

OBSZAR PROJEKTU 96 x 56 mm

Projekt musi być przygotowany ze spadami. Tło oraz elementy mające dotykać krawędzi karty muszą być przeciągnięte do końca obszaru projektu. Żaden element nie może wychodzić poza obszar projektu.

LINIA CIĘCIA 90 x 50 mm

Linia cięcia wyznacza rozmiar karty po obcięciu przez wykrojnik. Przesunięcie linii cięcia względem projektu ze względów technicznych może przemieszczać się do 0,5mm.

OBSZAR „BEZPIECZNY” 84 x 44 mm

Wszelkie elementy grafiki (np. logo, napisy, itp.) nie mogą być ustawiane bliżej niż 2,5mm od linii cięcia.

PRZYGOTOWANIE KOLORÓW:

Aby praca została wydrukowana prawidłowo, konieczne jest przygotowanie pliku JPG, 500 dpi, CMYK o wymiarze 92 x 52 mm. Ze względu na wysokiej jakości druk offsetowy z zastosowaniem rastra stochastycznego, używanie takich plików pozwala na dokładne odwzorowanie krawędzi poszczególnych elementów, nawet takich jak małe napisy (4 pkt) umieszczone w kontrze na ciemnym tle. W celu uzyskania „głębokiej” czerni nie wolno przekraczać wartości kolorów: C-40%, M-40%, Y-30%, K-100%. Umieszczanie wartości: C-100%, M-100%, Y-100%, K-100% spowoduje uszkodzenia na wydrukach (białe zerwania farby, odbicia na drugiej stronie).

 

Jeżeli w projekcie zostaną użyte jakiekolwiek obiekty rastrowe (zdjęcia, tekstury, cienie, przejścia tonalne itp.) muszą one być zamienione na bitmapy CMYK 500 dpi przed zapisaniem do pliku. Wszelkie napisy oraz obiekty wektorowe muszą być zamienione na „krzywe„. Przed zapisaniem projektu koniecznie należy usunąć wszelkie linie pomocnicze (np. linie cięcia, falcowania, itp.)

OBSZAR PROJEKTU 89 x 58 mm

Projekt musi być przygotowany ze spadami. Tło oraz elementy mające dotykać krawędzi karty muszą być przeciągnięte do końca obszaru projektu. Żaden element nie może wychodzić poza obszar projektu.

LINIA CIĘCIA 80 x 54 mm

Linia cięcia wyznacza rozmiar karty po obcięciu przez wykrojnik. Przesunięcie linii cięcia względem projektu ze względów technicznych może przemieszczać się do 0,5mm.

OBSZAR „BEZPIECZNY” 77 x 46 mm

Wszelkie elementy grafiki (np. logo, napisy, itp.) nie mogą być ustawiane bliżej niż 2,5mm od linii cięcia.

PRZYGOTOWANIE KOLORÓW:

Aby praca została wydrukowana prawidłowo, konieczne jest przygotowanie pliku JPG, 500 dpi, CMYK o wymiarze 85 x 60 mm. Ze względu na wysokiej jakości druk offsetowy z zastosowaniem rastra stochastycznego, używanie takich plików pozwala na dokładne odwzorowanie krawędzi poszczególnych elementów, nawet takich jak małe napisy (4 pkt) umieszczone w kontrze na ciemnym tle. W celu uzyskania „głębokiej” czerni nie wolno przekraczać wartości kolorów: C-40%, M-40%, Y-30%, K-100%. Umieszczanie wartości: C-100%, M-100%, Y-100%, K-100% spowoduje uszkodzenia na wydrukach (białe zerwania farby, odbicia na drugiej stronie).

NAZWY PLIKÓW:

Obie strony firmówki przygotowane wg powyższych instrukcji należy zapisać lub wyeksportować nazywając przednią stronę karty: nazwa-a tylną stronę karty: nazwa-b

W tym przykładzie przód nazywa się: tourit – a tył zawierający kalendarium: tourit – b.

Stosując tę zasadę będziesz miał dużą łatwość w dokładnym załączaniu plików do zamówienia on-line, a w przypadku zapisu na nośnik pamięci lub CD będziesz miał pewność że Twoje zamówienie zostanie wydrukowane prawidłowo

 

Przygotowując ulotkę do druku należy uwzględnić podane poniżej wymiary. Format po obcięciu to docelowy format jaki otrzymuje klient. Format ze spadami to format jaki należy przygotować, aby możliwe było docięcie ulotki bez widocznych białych krawędzi. Obszar bezpieczny jest wewnętrznym umownym polem, poza który nie mogą wychodzić istotne części grafiki oraz tekst.

Formaty ulotek
Formatpo obcięciuze spadamiobszar bezpieczny
A774 x 105mm76 x 107mm68 x 99mm
A6105 x 148mm107 x 150mm99 x 142mm
A5148 x 210mm150 x 212mm142 x 204
A4210 x 297mm212 x 299mm204 x 291mm
A3297 x 420mm299x 422mm291 x 414mm
DL98 x 210mm100 x 212mm92 x 204mm
2DL198 x 210mm200 x 212mm192 x 204mm
druk 4+4 CMYK. Papier kredowany o gramaturze 170g/m2

Istnieje możliwość złożenia ulotek według poniżej podanych wzorów. Pod każdym rysunkiem podane są formaty, które mogą być złożone do tego formatu.

Rodzaje falcowania (składania)

W zleceniu należy podać format oraz ewentualny sposób falcowania. Pliki należy dostarczać w formatach TIF, JPG, PSD lub CDR do wersji X5 (z fontami zamienionymi na krzywe). Pliki TIF I PSD powinny być spłaszczone i pozbawione warstw tekstowych. Wszystkie pliki rastrowe powinny być przygotowane w trybie CMYK w rozdzielczości 500 dpi. Drukowanie z pliku RGB wiąże się z różnicami w odwzorowaniu kolorów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za źle przygotowane pliki!

 

Prawidłowo przygotowany plik do wydruku naklejek powinien oprócz grafiki posiadać obrys, który jest jednocześnie linią cięcia. Z uwagi na to pliki do druku prosimy przygotować najlepiej jako CDR (tylko po zamianie czcionek na krzywe).

Istnieje możliwość wycinania skomplikowanych kształtów, ale krzywa wyznaczająca linię cięcia powinna mieć zminimalizowaną liczbę punktów kontrolnych do niezbędnych dla zachowania kształtu. Pamiętać należy aby utworzyć tylko jedną linię cięcia!

Grafika powinna wystawać 1 mm poza linię cięcia jak na powyższym rysunku. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której na krawędziach wyciętego kształtu widoczna będzie biała obwódka. Ścieżka wyznaczająca linię cięcia musi być zamknięta, a jej kolor powinien mieć wartość C-0, M-91, Y-0, K-0. Pozwala to odróżnić ją od innych obiektów w przypadku skomplikowanej grafiki. Przed wszystkim kolor linii cięcia (kontur) musi mieć nazwę „CutContour

 

Projekt nadruku na płytę DVD (lub zdjęcie) powinien mieć wymiary 11,8 x 11,8 cm i rozdzielczość 300 dpi (minimum 200 dpi). Podczas projektowania należy uwzględnić, że w środku powstanie okrągły otwór o średnicy 2,3 cm. W tym miejscu nie powinny się znajdować żadne ważne elementy grafiki. Plik należy przygotować jako JPG (z małą kompresją) w trybie RGB.

Tak powinien być przygotowany plik

Tak będzie wyglądała płyta z nadrukiem

 

Przygotuj rysunek, zdjęcie wg. własnego pomysłu. Maksymalny format obrazka 9,6 x 19,5 cm. Zapisz rysunek w formacie programu CorelDraw (do wersji X7 lub niższej, czcionki zamień na krzywe), lub w formacie TIF ewentualnie JPG.

Kolory należy przygotować w przestrzeni RGB.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.